spot_img

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Ξανά στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» η βραχυχρόνια μίσθωση !

Παρά τις διαμαρτυρίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), αλλά και του συνόλου του ξενοδοχειακού και τουριστικού κόσμου της χώρας, τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εντάχθηκαν ξανά στο πρόγραμμα “Τουρισμός για όλους 2022”, σύμφωνα με το ΦΕΚ που αποκάλυψε χθες το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, οι “υπηρεσίες κρατικών ενισχύσεων των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, ζήτησαν την συμμετοχή των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρόγραμμα, για να μην τεθεί θέμα κρατικών ενισχύσεων από τις ευρωπαϊκές αρχές”. Τόνισαν δε ότι το μερίδιο των καταλυμάτων στο πρόγραμμα δεν ξεπερνά το 1%. Ξενοδοχειακή πηγή είπε στο Χ&Τ ότι “δυσκολεύομαι να αντιληφθώ την αιτιολογία” και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι ουδέποτε είχε τεθεί τέτοιο θέμα στο παρελθόν…”. Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, είχαν συμπεριληφθεί τα συγκεκριμένα καταλύματα “εκ παραδρομής”…

Υπογραμμίζεται ότι μόλις στις 13 Ιουνίου, όπως ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ έγραψε το Χ&Τ με επιστολή της η ηγεσία της ΠΟΞ προς τον Βασίλη Κικίλια, υπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργό Τουρισμού και Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, η ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) ζητούσε να μην επαναληφθεί “εκ παραδρομής”, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συμπερίληψη των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο πρόγραμμα “Τουρισμός για ‘ολους”, όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια. Αναφερόταν δε στην επιστολή εμφατικά ότι “…δεν γίνεται ενώ τονίζουμε (σωστά) την ανάγκη διενέργειας ελέγχων στις νόμιμες τουριστικές επιχειρήσεις, παράλληλα να πριμοδοτούμε με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου τις διακοπές των Ελλήνων πολιτών σε μη αδειοδοτημένα καταλύματα, για τα οποία δεν υπάρχουν προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας και τα οποία η Ελληνική Πολιτεία μέχρι σήμερα δηλώνει αδυναμία να ελέγξει”, τονίζοντας ότι δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τι ισχύει

Σύμφωνα με το άρθρο 7 ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, “1. Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή, είτε σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes – MCC) που αναρτώνται στη σελίδα της δράσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και επικαιροποιούνται από την ΚτΠ ΜΑΕ, είτε σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 111 του ν. 4446/2016, στο άρθρο 39Α του ν. 4172/2013, αλλά και στις σχετικές ΠΟΛ. 1187/2017, ΠΟΛ. 1162/2018, όπως ισχύουν, που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση, τα οποία εντάσσονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ
και διατίθενται με μισθωτήριο (δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής), είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, είτε εκτός ψηφιακής πλατφόρμας.
2. Ως πάροχος του προγράμματος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δύναται να παράσχει υπηρεσίες διαμονής μέσω της διαδικασίας ανέπαφων συναλλαγών που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 6. Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν αποκλειστικά τερματικές συσκευές συναλλαγών (POS) που ανήκουν στην κατηγορία των Web/Virtual Pos.
3. Ο πάροχος του προγράμματος οφείλει να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία εξαργύρωσης του ποσού από την κάρτα, τα αναγκαία εκείνα παραστατικά ή/και άλλα αποδεικτικά, σύμφωνα με τα οποία το ποσό της επιδότησης που έχει λάβει από την ψηφιακή κάρτα του δικαιούχου έχει δαπανηθεί αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσίες διαμονής. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σε κατασταλτικό έλεγχο η μη επιλεξιμότητα της δαπάνης, τότε ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων από τον πάροχο του ποσού που έλαβε από την επιδότηση μέσω της άυλης κάρτας. Η επιστροφή γίνεται εντόκως βάσει των επιτοκίων προεξόφλησης της ΕΕ, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης (εξαργύρωση του ποσού) και το ποσό που επιστρέφεται αφορά στο συνολικό ποσό που χορηγήθηκε μέσω της ψηφιακής κάρτας”.

Οι επισημάνσεις της ΠΟΞ

Όπως ανέφεραν στην επιστολή ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος και ο γενικός γραμματέας Μανώλης Τσακαλάκης “Από παραδρομή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» των προηγούμενων ετών εντάχθηκαν καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταλύματα που δεν περιλαμβάνονται στις νόμιμα αδειοδοτημένες τουριστικές επιχειρήσεις του Ν.4276/2014 και δεν έχουν υποχρέωση να πληρούν ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

Όπως γνωρίζετε, οι νόμιμα αδειοδοτημένες τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν βάσει συγκεκριμένης νομοθεσίας, πρέπει να λάβουν συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις και να πληρούν συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές. Για όλα τα ανωτέρω ελέγχονται και πρέπει να ελέγχονται, όπως και εσείς ορθά επισημαίνετε, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατόν επιπέδου ασφάλειας των πελατών τους και τη διασφάλιση της ποιότητας των προβλεπόμενων, βάσει της κατηγορίας του κάθε καταλύματος, υπηρεσιών”.

Και κατέληγε η επιστολή: “Αντιλαμβάνεστε και εσείς πως δεν γίνεται ενώ τονίζουμε (σωστά) την ανάγκη διενέργειας ελέγχων στις νόμιμες τουριστικές επιχειρήσεις, παράλληλα να πριμοδοτούμε με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου τις διακοπές των Ελλήνων πολιτών σε μη αδειοδοτημένα καταλύματα, για τα οποία δεν υπάρχουν προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας και τα οποία η Ελληνική Πολιτεία μέχρι σήμερα δηλώνει αδυναμία να ελέγξει.

Με βάση ποια κριτήρια – δικαιολογητικά, που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των δικαιούχων και το επίπεδο των παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών, θα εντάξετε τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Ταύτα πέραν του ότι εντάσσοντας τα καταλύματα βραχυχρόνιας στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» δημιουργούνται με πράξεις της ιδίας της Πολιτείας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των νόμιμων επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά ώστε να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος”.

Πηγή:Money-tourism

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο facebook/ instagram: ByBusMagazine, ακολουθήστε μας και κάντε like στα άρθρα μας… γιατί το bybus.gr μπορεί να σας ταξιδέψει!!

spot_img

Web Tv

spot_img
spot_img